Rekreativno plivanje

Termini i cene rekreativnog plivanja

DNEVNI TERMIN NOĆNI TERMIN
RADNIM DANIMAKARTA od 17.00h do 19.00h250,00 din. UTORAK SREDA ČETVRTAKod 21.30h do 23.30h
NOĆNA KARTA 300,00 din.
VIKENDOM od 10.00h do 14.00h MESEČNA KARTA (važi za dnevnu i noćnu i rekreaciju) 4.000,00 din.
DNEVNA KARTA 250,00 din.
MESEČNA KARTA 3.600,00 din.
ZAKUP PLIVALIŠTA 1h 4.500,00 din. 5.500,00 din ZA KLUBOVE 3.600,00

 

No url attribute defined!